Thông báo thay đổi bảng mã loại hình Xuất Nhập khẩu mới nhất

Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu

Thực hiện theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021. Hiệu lực từ ngày 01/06/2021 BNQ Global Logistics Tweet Tổng cục Hải quan vừa qua đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng Về cơ bản, có một số thay đổi so […]

Thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu

Tư vấn thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp FDI Thắc mắc: Doanh nghiệp 100% vốn FDI nhập nguyên vật liệu về để sản xuất sản phẩm loại hình tờ khai A12 nhập khẩu. Chúng tôi đã đóng thuế đầy đủ. Công ty muốn gửi một lượng hàng về công ty bên […]

Mua bán ba bên với doanh nghiệp HongKong

Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu

Không tích vào ô hoá đơn bên thứ ba trên COO form E khi seller là HongKong Hợp đồng thương mại ba bên Người mua hàng tại Việt Nam mua hàng với đối tác tại Hong Kong, hàng xuất đi Trung Quốc Thắc mắc: Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu hàng từ […]