Nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hoá trong quá trình chuẩn bị hàng gửi đi nước ngoài, BNQ Global hướng dẫn Quý khách thực hiện các bước cụ thể như sau: 

Bước 1

BNQ Global tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ và tư vấn đến Quý khách

Bước 2

BNQ Global nhận hàng tận nơi, kiểm tra đóng gói và tiến hành vận chuyển

Bước 3

Kiểm tra hàng hóa lần cuối, làm thủ tục xuất hàng (hàng xuất)

Bước 4

Tiến hàng làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa (hàng nhập)

Bước 5

Kiểm tra hàng hóa và đi giao hàng

Bước 6

Giao hàng tới người nhận an toàn